Årsmøte 2024

 
Styrets økonomiske beretning for regnskapsåret 2023
Budsjett 2024 og resultat 2023
Balanse_31122023
Resultatregnskap_2024